โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การสำรวจนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนช่อแคพิทยาคม  ดำเนินการการสำรวจนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนและผู้ปกครอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,14:59   อ่าน 169 ครั้ง