โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การตรวจประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 22  พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  ได้รับการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากหน่วยงานทางสาธารณสุข และทางอำเภอตาคลี 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:01   อ่าน 168 ครั้ง