โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 25  พฤศจิกายน 2564  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:10   อ่าน 218 ครั้ง