โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การตรวจ ATK เตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนช่องแคพิทยาคม  เข้ารับการตรวจ ATK  เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเจ้าหน้่าที่สาธารณสุข  ผลการตรวจไม่มีบุคคลใดพบเชื้อโควิด 19
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:14   อ่าน 180 ครั้ง