โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การรับมอบนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  โดยชุมนุมสร้างสรรค์นวัตกรรมผ้าไทย  นำโดย ดร.จตุพร  งามสงวน  ที่ปรึกษาชุม  รับมอบนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนละเครือข่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ณ ศาลาประชาคม  จังหวัดนครสวรรค์
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:19   อ่าน 173 ครั้ง