โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐานชุดปัจจุบัน ตามประกาศแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ารับมอบประกาศแต่งตั้งและของที่ระลึกแสดงความยินดี ของชุมนุมสร้างสรรค์นวัตกรรมผ้าไทย  ในการนี้ พระครูนิวิฐปัญญากร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนช่อแคพิทยาคม  จำนวน 5,000 บาท
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:23   อ่าน 429 ครั้ง