โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลงานตามนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย ชุมนุมสร้างสรรค์นวัตกรรมผ้าไทย
วันที่ 29  พฤศจิกายน  ชุมนุมสร้างสรรค์นวัตกรรมผ้าไทย โรงเรียนช่องแคพิทยาคมและชุมชนเครือข่ายคืนคุณแผ่นดิน  โดย  ดร.จตุพร  งามสงวน  พร้อมด้วย ดร.ชาตรี  วงค์สายสิน  นำเสนอผลงานตามนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทยและผลงานนักเรียน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,15:31   อ่าน 257 ครั้ง