โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 2
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข็มที่ 2  ณ  โรงพยาลตาคลี  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา  9.00 น.
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,11:10   อ่าน 3552 ครั้ง