โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2
การฉีดวัคซีน โควิด 19 วัคซีน Pfizer   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เข็มที่ 2  ณ  โรงพยาลตาคลี  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา  9.00 น.  (นำบัตรประชาชนฉบับจริงของนักเรียนไปด้วยนะครับ)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,11:13   อ่าน 3546 ครั้ง